Thể loại:Hệ liệt Sở Ái Phi Nhân

Hệ liệt Sở Ái Phi Nhân


Hệ liệt Sở Ái Phi Nhân là một bộ truyện của Bồng Vũ.

Hiện hệ liệt này đã được dịch hoàn chỉnh sang Tiếng Việt, bao gồm 4 truyện:

  • Bộ 1: Tuấn Hồ
  • Bộ 2: Kiêu Khuyển
  • Bộ 3: Dã Phượng
  • Bộ 4: Ác Điêu

Các trang trong thể loại “Thể loại:Hệ liệt Sở Ái Phi Nhân”

4 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 4 trang.