Thể loại:Xuyên Không

Đây là trang chứa những truyện ngôn tình dựa trên bối cảnh Xuyên Không.

Thể loại truyện Xuyên Không (còn được gọi là Xuyên Việt) là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Xuyên Không”

196 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 196 trang.