Thể loại:Tiên Hiệp

Đây là trang chứa những truyện ngôn tình dựa trên bối cảnh Tiên Hiệp, diễn ra ở thế giới thần tiên ma quỷ.

Thể loại truyện Tiên Hiệp (còn được gọi là Tu Tiên hay Tu Chân) thường xung quanh con đường cầu tiên tu đạo, đấu tranh sinh tồn trong thế giới tu tiên của các nhân vật.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.