Thể loại:Đoản Văn

Đây là trang chứa những truyện ngôn tình thuộc thể loại Đoản Văn, tức là những truyện có nội dung ngắn, thưởng chỉ có một đến vài chương.